Ingemar Joelsson
Professor i kvinnosjukdomar

Litet "om oss"

Företaget Scientific Multimedia & Communication AB står nu bakom tre samverkande informations-siter: kvinnohalsa.se, naturmedel.org och medref.se

De tre siterna skall samverka för att ge information och kunskap inom viktiga delar av såväl skolmedicinsk som alternativ, komplementär medicin.

Kosttillskott, naturläkemedel och läkemedel kommer att behandlas. Det farmacevtiska ATC-systemet utgör en naturlig ryggrad.

Dokumenterade effekt- och säkerhetsstudier skall refereras och sammanfattningar av de viktigaste publikationerna kommer att göras tillgängliga.

Sänd gärna kommentarer, frågor och förslag till oss under knappen frågor!