Ingemar Joelsson
Professor i kvinnosjukdomar
Välkommen till www.medref.se

Min avsikt med siten medref.se är att tillmötesgå behovet att hitta den viktigaste referenslitteratur som informationen kring läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott bygger på.

Även de artiklar, som beskriver kliniska prövningar, kommer att anges så långt det är möjligt. I de fall sammanfattningar av de medicinska artiklarna finns i universitetens databaser, kommer de att göras tillgängliga i form av pdf-filer för nedladdning.

www.medref.se samverkar med mina siter kvinnohalsa.se och naturmedel.org i en strävan att ge allsidig och seriös information kring skolmedicinska och alternativa behandlingsmetoder.

Jag är en av de få medicinska akademiker i Sverige som tidigt engagerade sig i möjligheten att erbjuda komplementär behandling.